Chính sách bảo mật thông tin người dùng của Website do Hyundai Đồng Tháp quản lý bao gồm các điểm chính sau:

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Website tự động lưu địa chỉ IP và tên miền của khách hàng khi truy cập. Cookie cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ việc tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Thông tin khách hàng cung cấp qua email, đăng ký, ý kiến phản hồi, hoạt động khuyến mại, và các hoạt động khác sẽ được kết hợp và sử dụng cho mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ, nâng cấp nội dung và giao diện website, khảo sát khách hàng, và hoạt động quảng bá.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với các đối tác của Hyundai Đồng Tháp, nhưng chỉ để thực hiện các mục tiêu đã đề ra và trong phạm vi cho phép của khách hàng. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong các trường hợp đặc biệt, như yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi khách hàng tự hủy bỏ. Thông tin sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Hyundai Đồng Tháp.

  4. Người và tổ chức có thể tiếp cận thông tin: Thông tin có thể tiếp cận bởi Hyundai Đồng Tháp, các đối tác, và bên thứ ba được tin tưởng để thực hiện các mục tiêu đã đề ra hoặc trong trường hợp bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh.

  5. Phương thức và công cụ để chỉnh sửa thông tin cá nhân: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân hoặc gửi câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân thông qua địa chỉ email cskh@hyundaidongthap.com.vn hoặc số điện thoại 0911 881 099.

  6. Cam kết bảo mật thông tin: Hyundai Đồng Tháp cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng chúng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật của internet, không có cam kết tuyệt đối về bảo mật.

  7. Liên kết đến các website khác: Website có thể có các liên kết đến các trang web khác, nhưng Hyundai Đồng Tháp không chịu trách nhiệm đối với các trang web liên kết này.

  8. Chỉnh sửa nội dung trang web: Hyundai Đồng Tháp có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trang web mà không cần cảnh báo. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.