HỘI VIÊN HYUNDAI

Hyundai Đồng Tháp -

Chương trình Khách hàng thân thiết – Hyundai Membership/Hội viên Hyundai

Đăng ký tham gia và cấp thẻ

- Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.

- Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.

- Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.

- Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

 
aadadadadad
Tất cả:62390
Hôm nay:86
Đang truy cập:4